Školství

Nutnost podpory volnočasových aktivit mládeže nejen v Libereckém kraji

28.08.2012 18:51
  Říká se, že se dnešní mladé generaci nechce hýbat (sportovat), zlenivěla, každý pohyb navíc je namáhavý, bolí a existují přeci příjemnější věci jak strávit svůj volný čas, než se potit na kole, při běhání a dalších sportech. Je tomu opravdu tak? Na tuto otázku můžeme odpovědět ano i...

Diskutované otázky ve školství

07.08.2012 17:07
  Rozšíření hodin povinné školní TV Vliv na pohybovou aktivitu dětí má několik faktorů, ať už je to vedení ze strany rodičů, finanční náročnost jednotlivých sportovních odvětví, fyzické a psychické dispozice nebo dostupnost aktivit v místě bydliště (jistě bychom našli i další). Dobrý...

Má smysl zakázat fyzické tresty?

07.08.2012 17:01
  Jsou dnes děti více nevychované a drzé než dříve? Jsou snad dnes rodiče méně schopní je vychovávat? Domnívám se, že ne, ale je třeba se vyvarovat příliš „volné“ výchovy, kdy se dětem dovolí prakticky vše. Má-li se dítě učit jednat svobodně a v pozdějším věku nést za své jednání...