ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE SKÁLOVĚ ULICI MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

17.05.2013 13:26

V letošním roce vyhlásilo město Turnov tři konkurzní řízení na ředitele zdejších škol, jak mu nařizuje novela školského zákona, která nově zavedla šestileté funkční období ředitelům škol a školských zařízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na pozice ředitelů Základní školy ve Skálově a Žižkově ulici a nového subjektu Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, nacházejícího se v ulici Kosmonautů (vzniká sloučením mateřské školy a stacionáře). Konkurzy již proběhly, výběrové komise doporučily jednotlivé kandidáty, které ale ještě musela potvrdit - a nebo nepotvrdit - rada města.

n201305141813_oso_37_013_loukotaRadní na svém jednání v pondělí 13. května rozhodli, že svůj post obhájil ředitel ZŠ v Žižkově ulici Mgr. Ivo Filip a dále jmenovala ředitelku MŠ a ZŠ Sluníčko Mgr. Dagmar Rakoušovou. Po velmi vyrovnaném konkurzním řízení i vlastním jednání, resp. hlasování členů rady města, byl nakonec jmenován novým ředitelem ZŠ ve Skálově ulici Mgr. Michal Loukota, dosavadní vyučující Střední zdravotnické školy Turnov. Mgr. Roman Mareš tedy funkci ředitele neobhájil. Ředitelé jsou jmenováni s platností od 1. srpna t. r. na dobu šesti let.

(Zdroj: TvA)