Situace ve školství není dobrá

09.11.2019 17:33

Požadavek navýšení platů učitelů je oprávněný. Vláda slibovala 15% navýšení, které se nekoná. Pokud učitelé zůstanou jedni z nejhůře placených vysokoškoláků, nebude mít kdo učit (některé aprobace nejsou již dnes). Učitelský plat je zhruba na 65 % průměrného platu vysokoškoláka, v tomto srovnání na tom jsou lépe i kolegové ze Slovenska. Na druhou stranu není správné dát vše do tarifu, prostředky by měly být i na nenárokové složky platu, požadavek by tak měl znít na celkové navýšení prostředků (10 % tarif, 5 % nenároky). Aktivní učitele nad rámec je třeba náležitě ocenit.
Stávkovat by se mělo za větší věci, než je spor o poměrové rozdělení 10% navýšení objemu prostředků na platy. Například právě za dostatečnou míru prostředků, aby se ČR dostala alespoň na dohled zemím, které vydávají na vzdělávání 6 % HDP nebo za dlouhodobou školskou koncepci a nutné změny, které musí přijít v reakci na svět 21. století. V tomto současná vláda i vlády minulé stále tápou.

Ve školství je mnoho věcí, které je třeba změnit, odpovídající plat a další výdaje s ním spojené, např. příplatky za třídnictví, je jednou z nich, nikoliv však jedinou. V systému chybí 11 tis. plně kvalifikovaných učitelů. Je třeba zapracovat na kariérním řádu pro učitele, na vysokoškolské přípravě zaměřené na praxi, aby do škol přicházeli studenti připraveni na realitu. Potřebujeme podpořit ředitele, aby se neutápěli v administrativě a mohli se věnovat tomu klíčovému, být pedagogickými lídry. Změny musí přijít a mnohdy již přicházejí i v jednotlivých školách, zavádějí se inovativní metody s cílem aktivizace žáků, prosazuje se formativní hodnocení, čili přínosná zpětná vazba pro žáka i učitele, pracuje se na vztazích ve škole – učitel, rodič, žák.

Je toho mnoho, co je třeba změnit, i přesto však máme spoustu kvalitních škol, učitelů a ředitelů, buďme za ně vděčni a podpořme je, jde o budoucnost celé společnosti.