REGIONÁLNÍ OBČANSKÁ VÝZVA K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY 2013

06.01.2013 21:04

Po zralé úvaze se vzdáváme v prezidentské volbě možnosti volit kohokoli z devíti kandidátů. Rozhodli jsme se nerozmělňovat hlasy. Podpoříme Karla Schwarzenberga, protože se nejvíce blíží svými vlastnostmi, minulostí i názory naší představě o hlavě státu. Karel Schwarzenberg je mužem zkušeností, mužem právního vzdělání, dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalý našich dějin a tradic. Je to muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a nezaleknout se rozhodnutí v těžké chvíli. Je to muž, který je oddán mezinárodní spolupráci, ale dokáže svým osobním postojem ukázat i postoj odlišný, byť by to byl názor ojedinělý. (Viz také tzv. Tříkrálová výzva - https://www.vyzvatrikralova.cz)

Signatáři občanské regionální prezidentské výzvy Turnovska (abecedně):

Mgr. Karel Bárta, pedagog
Ing. Martin Beksa, starosta Vlastibořic, podnikatel ve stavebnictví
Jiří Belda, designér
Ing. Terezie Berndtová, ekonomka
MUDr. Jan Berndt, chirurg
Ing. Pavla Bičíková, Sdružení Český ráj
Petr Boudný, kazatel Jednoty bratrské v Turnově
Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov
Jaroslav Bulva, soukromý zemědělec
Petr Bydžovský, starosta Ohrazenic 
Zuzana Cidlinská, pedagogická pracovnice
Dalibor Cidlinský, písničkář
Milan Ciler, místostarosta Troskovic
PhDr. Miroslav Cogan, historik umění, Muzeum Českého ráje v Turnově
Alena Cvrčková, místostarostka Karlovic
Mgr. Doubravka Fišerová, starostka Vyskře
MUDr. Jaroslav Frömel, lékař
Ivan František Herbst, starosta Všeně
MUDr. Daniel Hodík, lékař, zastupitel města Turnova
MUDr. Iveta Holbová Melíšková, stomatolog
Jan Houška, starosta Hrubé Skály
MUDr. Martin Hrubý, náměstek ředitele Panochovy nemocnice, radní města Turnova
František Hübner, starosta Olešnice
Pavel Charousek, novinář a fotograf, vydavatel TvA
Bohumil Jakoubě, nakladatel
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově
Mgr. Dalibor Jandík, učitel
Petr Jíra, živnostník
Ivan Kunetka, zastupitel města Turnova a Libereckého kraje, živnostník - kameník
Blahoslav Kratochvíl, starosta Svijanského Újezdu
MUDr. Petr Lidák, primář gynekologie, Panochova nemocnice Turnov
Mgr. Michal Loukota, učitel, předseda MO TOP 09 v Turnově
Bc. Kateřina Matysová, učitelka, knihovnice a zastupitelka města Rovenska pod Troskami
PhDr. Ivo Navrátil, ředitel Státního okresního archivu Semily
Tomáš Opočenský, starosta Klokočí
MUDr. Věra Pokorná, dětská lékařka
MUDr. Roman Palušák, gynekolog
Mgr. Martina Pokorná, právnička, zastupitelka města Turnova
MUDr. David Pokorný, stomatolog
Mgr. Jiří Richtr, živnostník
Ing. Zuzana Richtrová, personalistka
Ing. Zdeněk Romany, podnikatel, zastupitel města Turnova
Ing. Slavomír Říman, patriot Českého ráje
Ing. Petr Soudský, produktový manažer, zastupitel města Turnova
Karel Stanner, fotbalový trenér
Mgr. Karel Štrincl, Asociace školních sportovních klubů
Ing. Tomáš Tomsa, podnikatel, zastupitel města Turnova
Jan Vele, starosta Louček

www.turnovskovakci.cz/view.php?nazevclanku=region%C3%81ln&cisloclanku=2013010011