PROTO

08.02.2018 21:09

V kavárně TurnOff ve Skálově ulici představilo ve čtvrtek 8. února volební uskupení PROTO svoji kandidátku a tím de facto zahájilo kampaň před komunálními volbami, které se uskuteční letos na podzim. „Komunální volby chceme vyhrát, chceme změnit poměry na radnici směrem k větší transparentnosti města,“ řekl na setkání s novináři lídr kandidátky a tedy i potenciální kandidát na starostu Jiří Mikula.

Hnutí, resp. spolek PRO Turnovské Občany – PRO Turnov Otevřený – PROTO sdružuje současné zastupitele zvolené na kandidátkách TOP 09 a Turnov potřebuje změnu. V současném zastupitelstvu tak má celkem sedm opozičních zastupitelů (Jiří Mikula, Michal Loukota, Petr Soudský, Daniel Hodík – Josef Uchytil, Zbyněk Báča a Ivan Kunetka). Cílem je zisk deseti mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelském sboru města a podíl na vedení města.

Nově vzniklé hnutí nejde do komunálních voleb pod hlavičkou žádné zavedené strany, a tak musí sehnat podpisy sedmi procent oprávněných voličů. Vedení hnutí to vnímá jako specifický test voličského zájmu „Pokud nám svůj podpis nedá potřebných tisíc Turnovanů, bude to pro nás jasný signál, že o naše názory a řešení není zájem. Podle prvních náznaků to však nehrozí. Kromě podpisu budou moci potenciální voliči nastínit i témata, která chtějí, aby byla ve městě řešena,“ uvádí Jiří Mikula.

Zleva: M. Loukota, J. Mikula, J. Uchytil a P. Holanová

Za základ svého programu považuje uskupení PROTO zprůhlednění města. Tato snaha navazuje na již dříve vydobyté úspěchy těchto zastupitelů – zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva na YouTube, spuštění rozklikávacího rozpočtu, objednávkový systém na odboru dopravy ad. „Větší transparentnost je potřeba zavést do městských výběrových řízení a zakázek. Chceme také, aby si občan mohl co nejvíc věcí zařídit on-line přímo z domova,“dodává Michal Loukota, dvojka na kandidátce.

Turnovský ekonom Josef Uchytil zase za své pole působnosti považuje problematiku hospodaření města. „Oproti původním slibům jsme donuceni z městského rozpočtu ročně sedmi miliony přispívat na modernizaci krajské nemocnice v Liberci. Když už i v tomto suplujeme roli státu, jsme rozhodně proti trendu, kdy nám z naší turnovské nemocnice mizí odborná pracoviště. Chceme udržet základní obory, tedy chirurgii, internu, rehabilitaci a ortopedii. Proto jsme do spolku s libereckou nemocnicí nevstupovali, aby se nám z fungujícího zdravotnického zařízení stala léčebna dlouhodobě nemocných,“ vysvětluje Uchytil.

Velkým tématem bude také cena vodného a stočného a další fungování Vodohospodářského sdružení Turnov. Jedním z návrhů bude například rozdílná sazba pro různé obce, takže si obyvatelé, resp. jejich obecní zastupitelstva vyberou potřebné investice, na které si potom v obci více připlatí. Podobně to například funguje na Plzeňsku. V nejbližší době by se mělo rozhodnout o budoucí formě správy vodohospodářského majetku. Uskupení PROTO bude prosazovat co nejtransparentnější a co nejvýhodnější model pro občany.

Kromě známých tváří jsou zde i nováčkové. Na tiskové konferenci se představili Petra Holanová a Jan Lochman, oba se shodli, že k rozhodnutí veřejně se angažovat je vede neutěšená současná politická situace v naší zemi.

Jako potenciální budoucí partnery lidé ze sdružení PROTO v současném zastupitelstvu vidí ČSSD, ODS a Nezávislý blok, spolupráci odmítají s KSČM a případně SPD, jestli v Turnově vznikne, rezervovaní jsou také k ANO, ale zde spíše vadí situace na republikové úrovni, než konkrétní lidé v Turnově.

Spolek PRO TURNOV OTEVŘENÝ zveřejnil také svůj transparentní účet u Komerční banky, kam mohou sympatizanti přispět. „Zveřejněním účtu dáváme najevo, že za námi nestojí žádní tajemní sponzoři. Když transparentnost, tak ve všem!“zdůrazňuje Mikula.

Kampaň hnutí PROTO bude pozitivní a vedena bude primárně na sociálních sítích a na webu www.proturnov.cz. Zde bude každý měsíc nastolen jeden palčivý problém města a zároveň nastíněna představa řešení.

Zdroj: TvA