Proč volím TOP 09

18.10.2017 22:46

TOP 09 nabízí řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet, pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí, ať už se to týká penzí či daňového systému.
Osobně považuji za důležité odstranit překážky, které lidem a firmám otravují život nebo komplikují podnikání. Chci směřovat na západ, nikoliv směrem k Rusku, ani k Číně. Jsme součástí Evropské unie a měli bychom být jejím aktivním a odpovědným členem. Český stát je na křižovatce. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme mít demokracii pouze formální, nebo skutečnou. Budeme rozhodovat o tom, zda budeme pevnou součástí západní Evropy, nebo zda se ocitneme na periferii Evropské unie pod posilujícím ruským vlivem. Zní to jako klišé, ale je to tak. 

Přijďte k volbám a vyjádřete svůj názor.