PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET A PYROTECHNIKA

01.02.2017 22:11

Myšlenku participativních projektů vítám. Je dobře, že se město snaží podpořit aktivní občany, kteří chtějí zlepšit své okolí. Občanská angažovanost je důležitá, když se lidé nebudou zajímat o dění napříč všemi úrovněmi (od státní až po místní), stanou se pouze pasivními konzumenty toho, co přichází „shora“. 
Uvidíme, jaké projekty se sejdou, pokud bude těch smysluplných dostatek, jsem pro na další léta participativní rozpočet navýšit. Osobně se kloním k podpoře projektů směřujících do oblasti aktivního využití volného času, nejen dětí a mládeže, ale i seniorů. Úspěšným příkladem je nové dětské hřiště na sídlišti u nádraží.
Nejsem příznivcem zábavní pyrotechniky, ale chápu, že k silvestru nebo k Novému roku to patří. Stejně tak dokážu pochopit, když v průběhu roku někdo v rozumnou hodinu oslaví např. kulaté výročí ohňostrojem. Naopak používání zábavní pyrotechniky o vánočních svátcích, které jsou pro mne svátky klidu v kruhu nejbližších, je hloupé a nepatřičné. Zastávám názor, že hloupost či nesoudnost dotyčných lidí vyhláška nevyřeší. Jako problematickou vidím také vymahatelnost takové vyhlášky.
Nesmyslných nařízení na státní úrovni přibývá, město by se nemělo vydávat stejnou cestou a snažit se vše vyřešit vyhláškou. Místo toho apelujme na občany v médiích, kde si město platí své PR.

www.turnovskovakci.cz