O KOM SE MLUVÍ: NOVÝ ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SKÁLOVĚ ULICI MICHAL LOUKOTA

06.09.2013 20:39
n201308221450_oso_69_013_loukotaBylo to poměrně překvapení, když letos na jaře vyšel z konkurzu na ředitele turnovské Základní školy ve Skálově ulici vítězně Michal Loukota. Ten ve funkci nahradil Romana Mareše. Kolem výběrového řízení vládla poměrně vzrušená atmosféra, do této doby nebývalo zvykem, že by stávající ředitel svůj post neobhájil. Pro jmenování bývalého ředitele hovořilo mj. hodnocení České školní inspekce a dalších školských orgánů, proti tomu stál postupný úbytek žáků a nespokojenost některých rodičů a učitelů s atmosférou ve škole. Nakonec se radní města většinou jednoho hlasu přiklonili k Michalu Loukotovi. Toho jsme se zeptali:

* Pocházíte z Turnova?
Ano, celý život bydlím v Daliměřicích, chodil jsem na Základní školu ve Skálově ulici, kde byla mojí třídní paní učitelka Lachmanová. Vystudoval jsem zdejší gymnázium a následně Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor dějepis a tělesná výchova. Za tuhle aprobaci jsem rád, protože díky ní jsem sehnal práci přímo v Turnově. Dosud jsem učil na zdejší Střední zdravotnické škole a v ZŠ v Žižkově ulici. Po tělocvikářích je a byla poptávka, fakultu nás pro představu v ročníku ze sedmdesáti dokončilo jen pět v řádném termínu.

* … a mnozí to berou jen jako studium vysoké školy a za katedru se příliš nehrnou…
To je pravda, hodně mých spolužáků je někde ve firmách s podstatně jiným platem než ve školství (smích). Pravdou ale je, že pro absolventy není vůbec jednoduché práci sehnat, já měl štěstí. Definitivně jsem se pro učitelství rozhodl na gymnáziu. Nebavil by mě stereotyp, jsem rád mezi lidmi, kde každý den je jiný.

* Jako tělocvikář máte jistě blízko ke sportu. Dosáhl jste nějakých větších úspěchů?
Mám medaile z atletiky v žákovských kategoriích, hrál jsem fotbal za Turnov a za Doubravu, sport ale beru spíš všestranně. Chodil jsem do Sokola a na něj nedám dopustit. Tam je od všeho trochu. Na fakultě jsme měli vrcholové hokejisty nebo házenkáře, na rozdíl ode mě měli velký problém třeba s gymnastikou. V současnosti ze sportů vyhledávám hlavně volejbal a kolo.

201308221451_oso_70_013_loukota

* A z dějepisu? Jaké období máte nejraději?
Jednoznačně 20. století, novodobé dějiny. Myslím, že pro naši současnost je to doba hodna poučení, protože problémy dneška vycházejí z historie 20. století. Je fajn mít základní představu o starověkém Římu nebo o společnosti prvobytně pospolné, ale nejdůležitější pro nás je 19. a 20. století. Zásadní potom období dvou totalit, nacistické a komunistické, které já považuji za zcela srovnatelné co do zrůdnosti těchto režimů.

* Jak se poučit, když děti opustí základní školu, kde na soudobé dějiny jim zbylo jen pár hodin, takže si pletou první a druhou světovou válku a Havla s Gottwaldem?
To je podle mě docela mýtus. Školní osnovy na dějiny 20. století pamatují. Je to především na učitelích. Když se někdo celý podzim babrá ve starověku, vyjde mu druhá polovina minulého století do květnových a červnových exkurzí a výletů. Když ale tomuto období dá učitel prioritu, jsem přesvědčen, že děti si ze školy něco odnesou.

* Jaké je podle vás základní poučení z dějin 20. století, když historie se stále motá v pomyslném kruhu? Jednou tu máme levicový režim, ten padne, ale za 20 let je pro mladou generaci atraktivní, protože mladí nemají práci, jsou radikální, chtějí společnost měnit… A našli bychom spoustu dalších příměrů. Lidstvo si ale poučení z těchto zkušeností ne a ne vzít.
Základní poučení pro mě je, že člověk by měl spoléhat na vlastní rozum a nepodléhat propagandě, ať už levicovému, nebo pravicovému extremismu. Oba tyto extrémy mají propagandu hodně dobře zmáknutou, je to velmi líbivé a člověk by to měl umět rozlišit. Spočítat si jedna a jedna. Že to jsou jen nereálné sny a nesplnitelné sliby. Hitler lidem nabídl po krizi práci, stavěl dálnice a rozjel vojenskou výrobu, lidé viděli okamžitý prospěch a bylo jim jedno, že ruku v ruce s tím jdou omezení občanských svobod, represe a další negativní věci.

* Nehrozí tohle právě teď a nejen v České republice?
Ano, současná především ekonomická situace k tomu svádí. Vezměte si třeba Řecko, kde mají navrch komunisté i neonacisté. Nabízejí totiž jednoduché recepty, kterým lidé rádi podléhají. Dávají nesplnitelnou naději. I u nás jsou pro spoustu lidí myšlenky komunistů atraktivní. Z mého pohledu byla škoda, že tato strana nebyla po roce 1989 zrušena, nebo alespoň nucena se přejmenovat, jako v některých zemích bývalého východního bloku. Dnes už je nikdo nezakáže a období mezi lety 1948 až 1989, kdy za svůj názor umírali lidé, byla tu velká míra nesvobody a šikany, začíná vypadat málem nostalgicky. Tak to koneckonců předvedl i seriál Vyprávěj, kde se naznačuje, že až na pár diskutabilních věcí byla komunistická éra vlastně docela pohoda.

* Vraťme se ještě k původní otázce…
Z historického pohledu se dnes v Čechách máme tak, jak jsme se nikdy neměli. Třeba míra chudoby je mnohdy vyšší v některých západních zemích než u nás, což se málo ví. I tady se ale objevují populisté, kteří nabízejí recepty na všechno, co lidi štve. Je úsměvné, jak chtěl Vít Bárta očistit politiku od dinosaurů a potom dělal, co dělal, co si mám myslet třeba o miliardáři Babišovi, který se tváří jako totální spasitel, který dokáže udělat lidi šťastnými a všechno zvládne…

* Což vás všechno vede spíš ke konzervativním hodnotám.
Přesně tak. Jsem sice relativně mladý, ale svým smýšlením a životními postoji tíhnu ke konzervatismu. Bylo pro mě proto logické vyústění, jestliže se chci veřejně angažovat, že vstoupím do strany TOP 09.

* Jste předsedou její turnovské organizace…
O to jsem nijak neusiloval. Předchozí předseda René Brož chtěl skončit, volba padla na mě. Předsedou jsem se stal vloni. Sice jsme neuspěli v krajských volbách, ale desetiprocentní volební potenciál z komunálních voleb v roce 2010 jsme v Turnově obhájili a potvrdili to i ve volbách prezidentských. Turnov volí vpravo.

* Prý vám předsednictví místní TOPky pomohlo v konkurzu na ředitele školy…
To naprosto vylučuji. V turnovském zastupitelstvu jsme v opozici, ve výběrové komisi seděli členové radniční vládnoucí koalice, členství v TOP 09 bylo ve výběrovém řízení spíš koulí u nohy, protože to jednotliví radní stále řešili… Politiku od řízení školy a učitelství odděluji. Moc dobře vím, jak zní paragraf 32 školského zákona, že je ve školách zakázána jakákoli propagace politických stran, čehož jsem se striktně držel na zdravotnické škole a budu tak činit i nyní na základní škole.

* Současně ale učitelům není zakázáno být členem nějaké politické strany.
Je to tak. Jestli mám nějaké názory a chci být veřejně činný, je to má soukromá věc. I když zastávám nějakou pracovní pozici, nemůže to přece znamenat stop jiným ambicím.

* Co vás motivovalo k účasti v konkurzu na ředitele ZŠ ve Skálově ulici?
Dost jsem o tom přemýšlel, byl jsem osloven, jestli do toho nechci jít, měl jsem nějaké kontakty s rodiči i učiteli. Je tu spousta věcí na řešení, což mě zajímá a motivuje. Škola ztratila hodně žáků, propad je hodně dramatický. Když jsem si dal čísla do grafu, je vidět, jak křivka počtu žáků školy strmě klesá a křivka žáků třeba školy v Žižkově ulici strmě stoupá. Chodil jsem kdysi na tuhle školu, není mi jedno, že se dostala na chvost zdejších škol. Chci tenhle trend zvrátit.

* Mohl byste to přiblížit na konkrétních číslech?
V září přijdeme zase o jednu třídu. V červnu skončily tři devítky, nyní nastoupí jen dvě třídy prvňáčků. Budeme mít kolem 460 žáků a kapacita školy je 880! To už jsme skoro na polovině! To je dost fatální, budova je to velká, abychom se tu neztratili (smích). Ale vážně: Zastavit tento nepříznivý vývoj je mým hlavním úkolem.

* Jak to chcete udělat? Škola v průběhu posledních let přišla nejen o žáky, ale i o kantory.
Škola musí být atraktivní, učitelé i vedení musí lépe komunikovat s žáky i rodiči, založili jsme facebookové stránky školy, každý učitel bude moci přímo komunikovat na webu školy i na facebookovém profilu, to samé žáci a rodiče. Rodiče bych chtěl do dění školy více zatáhnout, dát víc na jejich připomínky i náměty, s každým učitelem chci být v osobním styku, znát jeho problémy a radosti. Obejdu všechny mateřské i základní školy s prvním stupněm v okolí, budu se snažit víc naši školu přiblížit jako atraktivní. Základka ve Skálovce je vnímána mj. jako sportovní škola. To je výborná tradice, tuhle nabídku bych chtěl rozšířit, kromě atletiky chci přijít s florbalem, který je mezi dětmi a mladými velmi populární, připraveny mám další a další věci. Uvědomuji si, že je to běh na dlouhou trať, ale každý sportovec je zvyklý, když chce něčeho dosáhnout, tvrdě pracovat. Odhodlání mně nechybí.

201308221451_oso_71_013_loukota

* To jsme u těch dlouhodobých cílů. A ty krátkodobé?
Některé už jsem zmínil. Je tu samozřejmě i motivace finanční pro učitele, kteří se budou více snažit. Byť má škola omezené prostředky a zrovna nyní musím ještě řešit poměrně vysoké odstupné pro bývalé vedení školy, tak věřím, že se nějaké možnosti najdou. Z těch konkrétních věcí je to nová smlouva s mobilním operátorem, učitelé tak budou mít lepší možnost komunikovat se sebou navzájem, s rodiči i vedením školy. Co bych si přál, aby tady byl tým lidí, kterému jde o společnou věc. Vrátit zase škole prestiž i žáky.

* Budete jako ředitel učit?
O to bych nerad úplně přišel. V novém školním roce budu mít alespoň dvě hodiny dějepisu a čtyři hodiny tělocviku týdně.

* Jste přísný učitel?
To musí zhodnotit někdo jiný. Myslím, že dokážu být přísný, ale současně se snažím být vstřícný, pozitivně naladěný, nejdu hned do konfliktu. Současně se mu nevyhýbám, nejsem člověk typu kam vítr, tam plášť.

* Závěrem jeden obecný pohled. Hodně se mluví o vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží. Neřešila by tato třeba problémy s dopravou v centru města, zejména ráno?
To by bylo ideální, kdyby u nádraží byla plnohodnotná devítiletka. Dopravě v centru by to pomohlo určitě. Méně rodičů by své děti vozilo do školy auty. Pro naši školu je výhodou, že první stupeň máme u nádraží. Hodně se toho v minulosti namluvilo o tom, že by tady vznikla plnohodnotná základní škola. Hovořilo se o stěhování škol, resp. o výměně budov s krajem. Naráží to ale na spoustu problémů, navíc radnice byla úspěšná v žádosti o dotaci na zateplení budovy v Alešově ulici, což do budoucna současně znemožní nějaké rozsáhlejší stavební úpravy, aby tam třeba byly přistavěny další třídy. Město navíc čekají větší investice, měla by začít stavba sportoviště v Maškově zahradě, kterou já v podobě úměrné potřebám Turnovska podporuji, takže těžko půjdou v nejbližší době nějaké větší peníze do školství. Plnohodnotná základní škola u nádraží by se mně líbila, ale není to zatím moc reálné. Budeme muset využít další možnosti, jak dopravě v centru pomoci, třeba větším využíváním školních autobusů a podobně.

* Děkuji za rozhovor.
Pavel Charousek

Michal Loukota (*1983) je absolventem ZŠ ve Skálově ulici, turnovského gymnázia a Pedagogické fakulty v Hradci Králové. V Turnově učil na ZŠ v Žižkově ulici a na Střední zdravotnické škole. Od 1. srpna 2013 je ředitelem Základní školy v Turnově, Skálově ulici. Jeho mandát je šestiletý. 
Michal Loukota je ženatý, zatím bezdětný, mezi jeho záliby patří historie, sport a cestování.

Zdroj: www.turnovskovakci.cz