Komentář ke kampani před druhým kolem prezidentské volby

21.01.2013 21:27

 

Ani prezidentské kampani se bohužel nevyhnou invektivy na adresu kandidátů. Václav Klaus ml. se snaží zpochybnit vlastenectví otce Karla Schwarzenberga tím, že byl členem Vlajky, tedy organizace, která za války kolaborovala s Němci. Zapomíná již ovšem dodat podstatný fakt, že je rozdíl v její činnosti před válkou a po začátku války. Vlajka původně působila jako národní hnutí kritizující kapitalismus, marxismus a německý nacismus, naprosto jiným směrem se začala ubírat až těsně před válkou a v jejím průběhu, v té době již Karel VI. Schwarzenberg jejím členem nebyl. Jeho nesouhlas s nacismem dokazuje i to, že inicioval a podepsal dvě ze tří prohlášení, která česká šlechta sepsala na podporu československého státu, první v září 1938 adresované Edvardu Benešovi a druhé v lednu 1939 určené Emilu Háchovi.

Argument, že by tedy KS starší nebyl českým vlastencem, historikové odmítají jako naprosto lichý, VK ml. by si měl lépe zjistit fakta a nevytrhávat věci z kontextu!

https://www.volimkarla.cz/otec-karla-schwarzenberga-byl-vlastenec-a-hrdina/

Dále VK ml. neopomněl zmínit minulost otce ženy KS, který se skutečně zapletl s nacistickým hnutím, avšak Theresa Schwarzenberg narozená v roce 1940 nemohla nijak ovlivnit konání svého otce a ani za něj z principu nemůže být zodpovědná! Myslí si snad někdo, že jsou děti zodpovědné za činy svých rodičů? Velmi dobrý komentář k tomu napsal Jindřich Šídlo.

Další, často zmiňovaná věc nejenom v nejrůznějších internetových diskusích, je, že by KS chtěl prolomit tzv. Benešovy dekrety. Je to nesmysl, tyto dekrety již dnes nemají prakticky žádný význam a patří do historie. Takto je třeba na ně pohlížet a nepoužívat je k politickým bojům. K tématu se vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta: „Benešovy dekrety jsou historický právní akt a strašení sudetskou otázkou je naprostý výraz zoufalství volebního štábu Miloše Zemana a českých národovců obecně. Také já si myslím, že princip kolektivní viny byl historický omyl a chyba. Válku vždy nejvíce odnesou normální lidi, jejichž jediným proviněním je, jestli se jmenují Černý nebo Schwarz a narodili se na špatném místě. Nevidím rozdíl mezi členy Sudetoněmeckého freikorpsu v roce 1938 a Revolučních gard v roce 1945. Násilníci a zloději, kteří zabíjeli lidi kvůli majetku a v českém případě se často přidávali na stranu vítězů 5. května a později. Schopnost hodnotit kriticky svou minulost a nedívat se na ní jako na dogma je velké plus pro každý národ a také výrazem jeho sebevědomí.“ S jeho názorem naprosto souhlasím. Mimochodem i sám Miloš Zeman v minulosti tvrdil, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé!

Je důležité, aby k volbám přišlo co nejvíce lidí, opravdu nic ještě není rozhodnuto! Přeji všem v sobotu šťastnou volbu:-)