Jednání se starostou Turnova Ing. Tomášem Hockem

05.03.2013 17:43

Ještě než byl Tomáš Hocke zvolen 28. února novým starostou Turnova (za radní Libereckého kraje Hanu Maierovou), položili jsme mu několik otázek k aktuálnímu dění v Turnově.

1) Rekonstrukce zeleně v ul. 5. května a Zborovská: stejně jako nám, i jemu se zdály údaje z úřadu poněkud nadsazené. V ul. 5. května mělo být vysázeno 180 stromů a 4 419 keřů (tyto údaje byly dodány opozici jako součást odpovědi na její dotazy a byly uvedeny i v materiálech pro únorové zastupitelstvo). Na vyžádání nám pan Hocke dodal rozpočet a projektovou dokumentaci, ze které vyplynulo, že ve skutečnosti bylo v ul. 5. května vysázeno 132 stromů a 2 694 keřů a v ul. Zborovská nestál jeden strom 2 394 Kč bez DPH, ale pouze 992 Kč bez DPH. Nabízí se otázka, proč radniční úředníci opakovaně poskytují špatné údaje? Stejně tak, dle našeho názoru, nadměrné množství stromů a keřů v ul. 5 května nebylo potřeba a ani argument, že větší část platila EU, neuspěje.

2) Registr smluv: s registrem smluv nemá problém, nebrání se co největší transparentnosti.

3) Zpoplatnění parkování: aktuálně se jedná o Nádražní ulici, kde stejně jako my navrhuje zavedení systému kotoučových hodin (funguje např. v Semilech), když už by tam měly být parkovací automaty rozmístěny.

4) Cena vodného a stočného: pro další zdražování ceny vody ruku nezvedne, byl by pro zafixování ceny, před jednáním o ceně na konci roku, se včas zeptá zastupitelstva, jak doporučuje hlasovat svým zástupcům v Radě VHS. Koncesní smlouva by měla být veřejná. Chtěl by jednat s VHS, aby nedávalo do země ty nejdražší trubky.

5) R 35: realistický pohled, snaha uchránit co nejvíce Turnov před možnými negativními dopady, jednat s ministerstvy minimálně o ponechání jen jedné územní rezervy v ÚP města.

6) Odlehčovací komunikace přes Luka: zde jsme se neshodli. I přesto, že si uvědomuje finanční nereálnost stavby z pohledu městského rozpočtu (limit zadlužení je 130 mil., stavba by stála 0,5 mld. a pravděpodobně by nešlo využít dotací), je spíše pro. Opětovně o tom nechá hlasovat zastupitelstvo. Snaha hledat i jiné varianty odlehčení centru města. Pan Hocke také uvedl, pro nás novou informaci, že tato vnitroměstská odlehčovací komunikace, již není vedena v ÚP kraje jako obchvat na Semily.

7) Obchvat na Semily: chce zahájit jednání s krajem a dotčenými obcemi – Mírová.

8) Prioritní investice: shoda na prioritních investicích, které jsme měly v programu nebo prosazujeme – zahájená rekonstrukce ul. 28. října, pokud bude dotace – rekonstrukce ZŠ Alešova a sídliště u nádraží, vysoutěžit a začít s realizací Waldorfské MŠ a sportovního areálu v Maškově zahradě.

9) Fůze PNT a KNL: je k ní spíše skeptický, jeho názor sdílíme, obava z rušení dalších oddělení a zaměření turnovské nemocnice především na následnou péči.

 

Michal Loukota, předseda MO TOP 09 Turnov