Dům přírody a elektronická aukce pro občany

07.06.2013 10:35
TOP 09 Turnov byla zásadně proti projektu Domu přírody, jehož nositelem mělo být Město Turnov. Stejně tak nevidí jediný důvod proč by mělo město sanovat případnou provozní ztrátu částkou 200 tisíc ročně! Zastupitelé za TOP 09 proto hlasovali proti!

 turnovskovakci.cz/view.php?nazevclanku=zastupitel%C3%89-jednali-o-ma%C5%A0kovce-st%C3%81le-nerozhodnuto-d%C5%AEm-p%C5%98&cisloclanku=2013060014 

 

Na návrh zastupitelů za TOP 09 Turnov bude Město Turnov pořádat elektronickou aukci energií pro občany a podnikatele.

www.turnov.cz/cs/zpravy/mestsky-urad-informuje/e-aukce-energii-pro-domacnosti-i-zivnostniky-je-realitou.html