Mašínové byli vychováni svým otcem, kterého umučili nacisté, k boji proti totalitě, proto nemohli jednat jinak. Situace v 50. letech byla taková, že umírali lidé a to zásluhou komunistického režimu! Mrtví a zranění, které za sebou Mašínové zanechali, byli důsledkem skutečného třídního boje, který rozpoutala poúnorová garnitura Gottwaldova a Zápotockého režimu!

Jejich boj se stal symbolem ozbrojeného odporu proti nespravedlnosti a zvůli! Někteří Češi neradi vidí činy hrdinů, raději strkají hlavu do písku a připouštějí jen oběti nebo mučedníky, bohužel....
Mašínové našli odvahu proti totalitnímu režimu bojovat a dostalo se jim svobody, ne však plné satisfakce. Komunistická strana bohužel nebyla po roce 89 zakázána. O tom, že do demokratického uspořádání opravdu nepatří, svědčí projevy poslankyně za KSČM Marty Semelové, plně ve stalinském duchu!

Kolik lidí v důsledku totalitního režimu v Československu bylo zasaženo dlouholetou nebo nenávratnou ztrátou blízké osoby, rozvrácením domova, zničením životních perspektiv a vytlačením na periferii společnosti??? Mnoho.

Proto si vážím bratří Mašínů i dalších členů jejich odbojové organizace, stejně jako dalších jim podobných organizací, kteří měli odvahu vystoupit proti tomuto zrůdnému režimu se zbraní v ruce i za cenu ztráty vlastních životů! Škoda jen, že takových osobností nebylo více!